info@charitasenec.sk

Kontakt

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje

  • Registračné číslo: VVS/1-900/90-50313
  • Sídlo: Farské námestie 1273/4, 903 01 Senec
  • IČO: 506 500 41
  • Číslo účtu: 4027587698/7500
  • IBAN: SK96 7500 0000 0040 2758 7698
  • Dátum vzniku: 22.12.2016

Pridaj sa k nám

Ak máš zaáujem pomáhať v charittívnej činnosti, tak nás neváhaj kontaktnúť.

Charita Senec

Charita Senec vznikla ako neziskové občianske združenie na podnet viacerých nadšencov zo Senca, ktorí sme cítili potrebu pomáhať iným.

Menu

Kontakt

Aktuality