info@charitasenec.sk

oncom februára sa počas potravinovej zbierky v Tesco pre ľudí zasiahnutých konfliktom na Ukrajine podarilo zapojiť dobrovoľníkov – dôchodcov, seniorov, skautov, študentov a ďalších ľudí, ktorí sa prihlásili a ponúkli spoluprácu. Slovenská katolícka charita cez našu Charitu Senec po dohode so spoločnosťou Tesco aj týmto spôsobom vyzbierala v Senci 2587,04 kg trvanlivých potravín vo hodnote 6758,06 €.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí rozdávali letáky, oslovovali kupujúcich a pomáhali aj iným spôsobom. Poďakovanie patrí aj zamestnancom Tesca a riaditeľovi Radovanovi Hrabárikovi za ústretovosť a dobrú spoluprácu.1075 kg trvanlivých potravín putovalo Červenému krížu a útvaru sociálnych služieb mesta Senec, ktorí pravidelne zásobujú ľudí v núdzi. Charita Senec pomáha dlhodobo 23 viacpočetným rodinám a polosirotám v našom regióne. Aktuálna situácia na Ukrajine nás primäla, aby boli nápomocní aj ľuďom, ktorí sa dostali na Slovensko v ťažkej životnej situácii.

Posledné články

Pridaj sa k nám

Ak máš zaáujem pomáhať v charittívnej činnosti, tak nás neváhaj kontaktnúť.

Charita Senec

Charita Senec vznikla ako neziskové občianske združenie na podnet viacerých nadšencov zo Senca, ktorí sme cítili potrebu pomáhať iným.

Menu

Kontakt

Aktuality