info@charitasenec.sk

2% z daní

Daruj svoje 2% z daní

20. marca 2021

S tvojou podporou dokážeme pomôcť viacerým ľuďom v núdzi a chorým. Darované finančné prostriedky budú použité na projekty počas nasledujúceho roka. Viac o našej činnosti sa môžeš dočítať v častiach aktuality. Potrebné dokumenty si môžeš stiahnuť na nasledujúcom linku: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Neváhaj, ukáž svoje srdce a pridaj sa k nám

Ako?

Dobrovoľník

Môžeš sa aktívne zápajať pri realizácii našich projektov.

Darca

Môžeš poslať finančný dar na účet: SK56 7500 0000 0040 2437 0637 alebo môžeš nám venovať svoje 2% z daní.

Tichý priateľ

Informuj nás, ak niekto v tvojom okolí potrebuje pomoc

Posledné články

Pridaj sa k nám

Ak máš zaáujem pomáhať v charittívnej činnosti, tak nás neváhaj kontaktnúť.

Charita Senec

Charita Senec vznikla ako neziskové občianske združenie na podnet viacerých nadšencov zo Senca, ktorí sme cítili potrebu pomáhať iným.

Menu

Kontakt

Aktuality