Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

V spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou sme sa zapojili do Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD), ktorý je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

V roku 2017 sme celkovo poskytli 349 potravinových balíčkov pre 260 osôb a 22 hygienických balíčkov pre 15 osôb.

V projekte pokračujeme aj v roku 2018.Pripoj sa k nám

Lorem ipsum dolorrem joe fiantelu or malener

Pripojit sa