info@charitasenec.sk

Potravinová pomoc

30. marca 2018

V spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou sme sa zapojili do Operačného programu potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD), ktorý je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

V roku 2017 sme celkovo poskytli 349 potravinových balíčkov pre 260 osôb a 22 hygienických balíčkov pre 15 osôb.

V projekte pokračujeme aj v roku 2018.

Posledné články

Pridaj sa k nám

Ak máš zaáujem pomáhať v charittívnej činnosti, tak nás neváhaj kontaktnúť.

Charita Senec

Charita Senec vznikla ako neziskové občianske združenie na podnet viacerých nadšencov zo Senca, ktorí sme cítili potrebu pomáhať iným.

Menu

Kontakt

Aktuality