info@charitasenec.sk

Vianoce

Vianočné potravinové balíčky

30. decembra 2020

Charita Senec odovzdala počas Vianoc potravinové balíčky 20 rodinám, ktoré pomoc veľmi potrebovali. Dvom rodinám tiež rozdelila 100€, ktoré priniesol na seneckú faru dobrodinec. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri potravinovej zbierke – toto je jej dobré ovocie. A ďakujeme tiež dobrodincovi, jeho dar bol využitý na dobrú vec.

Posledné články

Pridaj sa k nám

Ak máš zaáujem pomáhať v charittívnej činnosti, tak nás neváhaj kontaktnúť.

Charita Senec

Charita Senec vznikla ako neziskové občianske združenie na podnet viacerých nadšencov zo Senca, ktorí sme cítili potrebu pomáhať iným.

Menu

Kontakt

Aktuality